Καλωσηρθατε

The only fool bigger than the person who knows it all,
is the person who argues with him. Stanislaw Jerszy Lec

Δεξιοτητες

Τεχνικά Προσόντα

- Προετοιμασία αναλυτικών reports, παρακολούθηση εξελίξεων και πηγών πληροφόρησης
- Μετάφραση κειμένων, γνώσεις Copyright
- Κατάρτιση προϋπολογισμού, ανάλυση κόστους & οικονομική εκτίμηση, υπολογισμός ρίσκου
- Μάνατζερ σε Projectς: σχεδιασμό, οργάνωση, καθοδήγηση και έλεγχο σε ομάδες
- Ενασχόληση με λογιστικά, πληρωμές, ταμείο, logistics τελωνειακής αποθήκης
- Εκτεταμένη εμπειρία σε πωλήσεις
- Εμπειρία χρήσης του Microsoft Office 2003, 2007, Internet ( περιήγηση, Εργαλεία internet)
- Εγκατάσταση προγραμμάτων software, Remote Control Software (Teamviewer)
- Διαχείριση προγραμμάτων τηλεδιάσκεψης (Skype, GTalk)
- Γνώση χειρισμού Εκτυπωτή και Scanner, Συσκευές αποθήκευσης δεδομένων (CDs, USB, DVDs, etc.)

Οργανωτικά Προσόντα

- Ισχυρή αφοσίωση στο ομαδικό πνεύμα εργασίας, συνεισφέροντας με πρωτότυπες ιδέες και ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες του υπεύθυνου ομάδας όταν χρειάζεται.
- Ικανότητα μετατροπής ενός επαγγελματικού προβλήματος σε ευκαιρία αναθεώρησης και ανασύνταξης , αναγνώριση και εκμετάλλευση ευκαιριών, ανάπτυξη σχεδιασμού, ανάλυση και εφαρμογή
- Αυστηρή τήρηση χρονικών ορίων, προδιαγραφών, διαγραμμάτων

Κοινωνικά Προσόντα

- Γρήγορη προσαρμογή σε νέο περιβάλλον, ευκολία στη μάθηση
- Ομαδικό πνεύμα και αφοσίωση στην εργασία
- Χαρακτήρας ψύχραιμος για αντιμετώπιση προβλημάτων
- Υπευθυνότητα, σεβασμός και αξιοπιστία
- Πολύ οργανωτική, εργατική, αφοσιωμένη
- Ισχυρή αίσθηση δικαιοσύνης, ισότητας και αξιοπρέπειας
- Προσαρμοστικότητα σε αντίξοες συνθήκες εργασίας και περιβάλλοντα χώρο
- Ευχάριστη προσωπικότητα

Εργασιακη Εμπειρια

Γενική Διεύθυνση στην Beauty Harmony, Θεσ/νικη 4/2006 - present

Beauty Harmony
- Οργάνωση και Διοίκηση
- Δημόσιες Σχέσεις
- Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού
- Λογιστικά
- Οργάνωση και Διαχείριση Πωλήσεων

Γραμματέας Γενικών Καθηκόντων στην Seaway S.A, Θεσ/νικη 11/2004 - 03/2006

Seaway S.A
- Εισαγωγές - Εξαγωγές
- Αλληλογραφία Εξωτερικού
- Αρχειοθέτηση
- Τιμολόγηση
- Οργάνωση Αρχείου
- Λογιστικά
- Εμπειρία σε Logistics Αποθήκης

Γραμματέας στην Νέα Διάγνωση, Θεσ/νικη11/2003 - 09/2004

- Βοηθός Ιατρείου
- Γραμματειακή Υποστήριξη
- Λογιστικά
- Διαχείριση RDV

Education

Πτυχίο στο Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο 1998 - 2003

Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Άρτια θεωρητική και πρακτική κατάρτιση σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με την θεωρία του βιβλίου, των αρχειακών τεκμηρίων, των αντικειμένων μουσειακής αξίας και γενικά της πληροφορίας και των πληροφοριακών συνόλων, σε συμβατική ή ψηφιακή μορφή, καθώς και με την δημιουργία, οργάνωση, ταξινόμηση, διαχείριση και αξιοποίηση συλλογών βιβλιακού, αρχειακού ή άλλης μορφής υλικού και πληροφοριών.

Σεμινάριο στο Management Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων Καλοκαίρι 2003

- 280 ώρες θεωρία που αφορά στο Management ξενοδοχείων, Τουριστικές Υπηρεσίες, Επισιτισμός
- 120 ώρες πρακτική άσκηση σε ξενοδοχεία στη Β. Ελλάδα

Σεμινάριο στο Microsoft Windows & Microsoft Office Φθινόπωρο 2003

100 θεωρία και πρακτική εξάσκηση

Ξένες Γλώσσες

- Αγγλικά – Certificate of Proficiency in English (University of Michigan)
Άριστο Γραπτό και Προφορικό λόγο
- Γερμανικά – Zertifikat Deutsch als Fremdsprache (Goethe Institut)
Μέτριο Γραπτό και Προφορικό Λόγο